top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraMiroslav Novotný

VÝLET: Přírodní rezervace Bažantnice u Loukova

Aktualizováno: 4. 9. 2020

Asi jste nikdy o tomto místě neslyšeli. Já také ne, přesto ho mám od baráku co by kamenem dohodil. V době celonárodní karantény hledám místo, kde nebudou lidé a kde nebude řádit zákeřný COVID-19. Takové místo jsem našel.

Zatavuji autem u silnice, po které jsem jel asi tisíckrát. Polní cesta obklopená jabloněmi vede ke zchátralé budově obložené lešením, kolem jsou rozlehlá pole. Polorozpadlá budova je bývalý lovecký zámeček z 18. století, který se teď pravděpodobny dočká záchrany. Ihned u zámečku je vysoká jedle ojíněná (Abies concolor), jejíž jehličí voní po citrusech. Očividně je tu docela dlouho, její výška přesahuje minimálně dvojnásobně výšku zámečku.

Zámeček ovšem není to, co je na tomto místě to nejzajímavější. Tím je bezesporu téměř 200 let starý les. Ve svahu ležícím mezi řekou Jizerou a zámečkem byla v roce 2000 vyhlášena přírodní rezervace, jejímž záměrem je chránit dubohabřinu střídanou svahovými prameništi. V roce 2000 zde byla vybudována cesta lesem, doplněná mnoha dřevěnými můstky, jež překonávají místní vyvěrající prameny. Dnes však cesta působí dojmem, že naposledy byla udržována ve zmíněném roce 2000. Vzhledem k velkému vlhku zde má ze stromů značné zastoupení jasan ztepilý, dub zimní, dub letní, javor mléč, jilm habrolistý a jilm horský.


Z ostatních rostlin zde najdeme třeba sasanku hajní, sasanku pryskyřníkovitou, prvosenku jarní, dymnivku dutou, vraní oko čtyřlisté, bradáček vejčitý, plicník tmavý a další. V letě převažují bršlice kozí noha, pitulník žlutý. Nedaleko chráněného území u Jizery je menší populace áronu plamatého, což je první nález v Českém ráji.

Les je hojně osídlen ptactvem, což můžete postřehnout i na videu výše. Les je zvukem ptactva zcela prosycen a působí abnormálně živě. Ze sov zde hnízdí například puštík obecný a kalous ušatý, z pěvců pěnice slavíková a černohlavá, sýkora babka či drozd brávník.


Bažantnice je ohraničený lesík pro umělý chov bažantů. První bažantnice se v Česku objevily v 11. století. Velký rozvoj chovu bažantů pak nastal na území Česka hlavně v 13. a 14. století, kdy se začínají hromadně zakládat obory a bažantnice. Od té doby vzrůstal počet bažantnic až do 20. století.

TIP: Jako bonus Vás tu čeká poněkud adrenalinovější stezka v korunách stromů. Adrenalinovější je proto, že člověk netuší, kdy byla naposledy v údržbě. Ale já ji prolezl dvakrát ;-) Kudy sem?

Asi v polovině cesty mezi obcí Svijany a Loukov je nenápadná polní cesta, která vede k loveckému zámečku. Umístění bažantnice je na mapě ZDE.

73 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page